HAGL bị chê không còn đáng sợ, Xuân Trường chỉ mất 1 giây để có lời đáp trả ngạo nghễ

HAGL bị chê không còn đáng sợ, Xuân Trường chỉ mất 1 giây để có lời đáp trả ngạo nghễ

Trong cuộc trao đổi ngắn ấy, phóng viên có đặt câu hỏi: “Nhiều người nói HAGL không còn đáng sợ nữa,