Vị trí thứ tư!Quan chức Premier League: Đội trưởng Manchester United Keen đã được chọn là Hall Skor của Premier League Bồ Đào Nha vs Makenonia Utara Utara

Vị trí thứ tư!Quan chức Premier League: Đội trưởng Manchester United Keen đã được chọn là Hội trường Premier League [Skor Bồ Đào Nha vs Makenonia Utara]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 5Những người nổi tiếng được chọn là Liên đoàn Intopremier