Những người nổi tiếng nước ngoài đã tiết lộ rằng Wu Lei chuyển sang nhóm Wolf để có một vấn đề của Montez đã quảng bá cho Skor Pertandin Argentina giao dịch

Những người nổi tiếng nước ngoài tiết lộ rằng nhóm Wolf chuyển nhượng của Wu Lei đã có những thứ riêng để quảng bá các giao dịch [Skor Pertandinantinatina]: Báo cáo thể thao trên trang web này vào ngày 13 tháng 6: “Tin tức thể thao Milan”