5000 Hooligan bóng đá đột nhập vào Wimbledoli!Macquer mắng: Cha tôi bị mắc kẹt để truyền hình trực tiếp Bola

5000 Hooligan bóng đá đột nhập vào Wimbledry!Macquer la mắng: Cha tôi đã bị chà đạp lên [Truyền hình trực tiếp Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 7: Hàng trăm người hâm mộ đã đột nhập vào Wimbledol