Quan chức của Manchester United: Delayed Live Score 777 do trò chơi 4 ngày của dịch bệnh và Brighton.

Quan chức của Manchester United: Bị trì hoãn bởi hai trò chơi trong 4 ngày do trận đấu dịch [Điểm trực tiếp 777]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 12: Thời gian Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 12, Premier League Manchester United đã chính thức công bố vào cuối tuần và Brighton’s ONCuối tuần và trò chơi của Brighton bị hoãn lại.