HLV Park Hang-seo kiến nghị BTC AFF Cup thay đổi món ăn cho tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo kiến nghị BTC AFF Cup thay đổi món ăn cho tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo than phiền về thực đơn của ĐT Việt Nam”Tôi xin nói thêm một vấn đề là chúng tôi si