Tân HLV tuyển Thái Lan lấy việc xoá bỏ ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam là mục tiêu hàng đầu

Tân HLV tuyển Thái Lan lấy việc xoá bỏ ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam là mục tiêu hàng đầu

HLV Châu Âu làm việc tại Thai League: “Việt Nam có tiến bộ đến mấy vẫn thua kém Thái Lan”. Nguồn: Mu