Tampines Rovers 1-1 CLB Hà Nội: Phút lơ đễnh của hàng thủ khiến Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc

Tampines Rovers 1-1 CLB Hà Nội: Phút lơ đễnh của hàng thủ khiến Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc

Tampines Rovers 1-1 Hà Nội FC | Chuyến làm khách khó nhọcCLB Hà Nội khởi đầu rất hứng khởi dù là đội