Wu Lei được chọn là bác sĩ tham dự của đội bóng đá quốc gia mới do chấn thương vai: anh ấy cũng làm tổn thương Bandar Judi Bola International

Wu Lei được chọn là bác sĩ chính của đội bóng đá quốc gia mới do chấn thương vai: anh ấy cũng sẽ bị tổn thương khi tham gia trò chơi [Bandar Judi Bola International]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 5: Lippi đã trở lạiTrung Quốc, và hoạt động cho 2 trò chơi ấm áp ở Juneprepare. Đi đến tình huống mới nhất, Wu